Efterårs/vinterprogram 2020-2021. TIL UDSKRIVNING

 

Efterårs/vinterprogram 2020-2021.

 

Til nuværende og NYE medlemmer af Tannisbugt Jagtforening.

 

03 10 20.Fællesjagt i Kommuneskoven, Tversted.

06 10 20.Generalforsamling i TBJ afholdes i ” Mosehytten ” kl. 19.30, dagsorden vedlagt.

 

               Vi starter med spisning kl.18.30 , tilmeldning til Henrik på tlf-sms 5144 5799 eller

                     Dennis på 2233-9734 senest d. 04 10 2020. Hvis du ikke ønsker at spise kommer du bare

               til kl. 19.30. Vi arbejder på at få en gæst eller to denne aften så hold øje med vores hjemmeside eller på Facebook.

               HUSK OGSÅ KRAGE/SKADEBEN.

10 10 20.Fællesjagt i Krage og Tofte plantager, Hirtshals.'

20 10 20.Salg af lodder til hjortejagt i Kommuneskoven Tversted, kl. 19.00 i ” Mosehytten ”.

               Lodtrækning kl. 20.00 præcis. Pris pr. lod kun 50.00 kr. Lodder kan købes i forsalg ved at

               kontakte Henrik.

25 10 20.Fællesjagt i Kommuneskoven, Tversted.

01 11 20.Fællesjagt i Krage og Tofte plantager, Hirtshals.

21 11 20.Fællesjagt i Kommuneskoven, Tversted.

28 11 20.Fællesjagt i Krage og Tofte plantager, Hirthals.

03 12 20.Trofæ/klubaften.

               Da vi ikke kunne afholde bukkepremiere, på grund af corona, håber vi at

                i har lyst til at komme og vise frem hvad året har givet af trofæer !!! Vi skal kåre bedste           

                danske og udenlandske buk. Medbring også gerne andre trofæer. Vi mødes i ” Mose-

                hytten ” kl. 19.00. Vi afslutter med gløgg og æbleskiver og ønsker hinanden god jul.

                ” Måske ” kommer der en gæst…….

 

27 12 20.Fællesjagt i Kommuneskoven Tversted, Krage og Tofte plantager Hirtshals. Jagten

               starter kl.10.00 på Præstevejen ved Kommuneskoven. Efter jagten er der gløgg og

               æbleskiver i klubhuset på Ulvkærvej 110 i Skibsby.

09 01 21.Fællesjagt i Kommuneskoven, Tversted.

16 01 21.Fællesjagt i Krage og Tofte plantager, Hirtshals. Fællesjagten afsluttes med gule ærter i

               klubhuset på Ulvkærvej 110 i Skibsby. Tilmelding til Nicolai på tlf-sms 2166-5060 eller

               Kurt på 4045-4020 senest d. 13 01 21. Pris 50.00 kr..

06 02 21.Vildt og vin i ” Mosehytten ”. Mere info senere på vores hjemmeside. Tilmelding kan dog

                allerede gøres NU, ring til Rune på tlf. 5190-5260.

13 02 21.Ræveregulering.

Vi mødes kl.09.00 til kaffe og rundstykker i ” Mosehytten ” og afslutter

               med gule ærter ca. kl. 14.00 når vi har været ude og regulere ræve og mårhunde.

               Pris 50.00 kr.

 

Fællesjagterne koster 50.00 kr..Alle deltager SKAL bære orange veste. Hunde skal have klokke på og gerne orange vest. Gyldigt jagttegn skal fremvises hver gang. Hvis skudt vildt ikke kan sælges på auktion til mindstepriser på 350.00 kr. for voksent dyr, 250.00 kr. for lam og 50.00 kr. for hare skal skytten købe det. Evt. fuglevildt tilfalder skytten.

Fællesjagter i Tversted kommuneskov starter kl.10.00, mødested på Præstevejen.

Fællesjagterne i Krage og Tofte plantager starter kl.09.00 med kaffe og rundstykker i klubhuset på Ulvkærvej 110 i Skibsby. Pris 20.00 kr. foruden jagten.

Fællesjagten d.27 12 20 starter kl.10.00 i Kommuneskoven og derefter fortsætter man til Hirtshals.

 

Følg også med på www.tannisbugtjagtforening.dk, på Facebook og Danmarks Jægerforbund.

 

Knæk og bræk, håber at se jer til vores arrangementer, mvh. udvalg og bestyrelse….

 

Ivar Vinther-Jensen, 2251-5864                      Dennis Christensen, 2233-9734

 

Aleksander Haugaard Simonsen,2876-4734   Ole Martin Søndergaard Lassen, 4295-2132

 

Hans Jørgen Christensen, 2538-3895              Rune Fiedler Emmersen, 5190-5260

 

Henrik Michael Søndergaard Lassen, 5144-5799

 

 

    Generalforsamling Tirsdag d.06 10 2020 kl. 18.30 i ” Mosehytten ”.

 

Kl. 18.30 spisning. Tilmelding til Dennis 2233-9734  eller Henrik 5144-5799 senest d. 04 10 20.

 

Kl. 19.30 generalforsamling.

 

Dagsorden.

 

1. Velkomst og valg af dirigent.

 

2. Formandens beretning.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse v. kassereren.

 

4. Indkomne forslag.

    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formand Henrik Lassen og       

    være modtaget mindst 3 uger før denne.

 

5. Fastlæggelse af kontingent.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. ( Lige år = 4 på valg )

    På valg er : Hans Jørgen Christensen, modtager genvalg.

                       Ole Martin Søndergaard Lassen, modtager genvalg.

                       Ivar Vinther-Jensen, modtager ikke genvalg.

                       Rune Fiedler Emmersen, modtager ikke genvalg.

 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter. ( Hvert år )

    Afgår, Andreas Høyrup og Stefan Søndergaard Lassen.

 

8. Valg af bilagskontrollanter og suppleant. ( Hvert år )

    Kathrine Høyer, Stefan Søndergaard Lassen og Henrik Andersen.

 

9. Eventuelt.

    Overrækkelse af krage-skadepokal, HUSK krage-skadeben.

 

 

Din forening er vært, vel mødt…...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/