Generalforsamling

Tirsdag D.03 10 17 kl. 18.30 i ”Mosehytten”.

 

Kl. 18.30 spisning. Tilmelding senest D. 01 10 17 til Henrik, tlf.5144 5799.

Kl. 19.30 generalforsamling.

Dagsorden.

  1. Velkomst og valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse v. kassereren.
  4. Indkomne forslag.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formand  Henrik Lassen og være modtaget mindst 10 dage før denne.

  1. Fastlæggelse af kontingent.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Ulige år = 3 på valg )

På valg er: Dennis Christensen , modtager genvalg.

                    Alexander Haugaard  Simonsen , modtager genvalg og

                    Henrik Michael Søndergaard Lassen , modtager genvalg.

  1. Valg af suppleanter. (Hvert år)

Afgår, Kurt Winther Christensen og Leif Thomsen.

  1. Valg af bilagskontrollant. (Hvert år)

Afgår, Thorkild Rasmussen og Kathrine Høyer.

  1. Eventuelt.

Overrækkelse af krage-skadepokal, HUSK krage-skadeben , de er penge værd !!!!!

DIN forening er vært ved spisning, 1 øl eller vand og kaffe. Vi ses…..

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/