Generalforsamling Onsdag d.03 10 2018 kl. 18.30 i ”Mosehytten”.

 

Kl. 18.30 spisning. Tilmelding senest d. 01 10 2018 til Henrik, tlf. 5144 5799.

 

Kl. 19.30 generalforsamling.

 

Dagsorden.

 

1. Velkomst og valg af dirigent.

 

2. Formandens beretning.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse v. kassereren.

 

4. Indkomne forslag.

    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Henrik Lassen og

    være modtaget mindst 10 dage før denne.

 

5.Fastlæggelse af kontingent.

 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Lige år = 4 på valg)

   På valg er :Rune Fiedler Emmersen, modtager genvalg.

                     Ivar Vinter-Jensen, modtager genvalg.

                     Søren Peter Høyer, modtager ikke genvalg.

                     Brian Christensen, modtager ikke genvalg.

 

7.Valg af suppleanter. (Hvert år )

   Afgår, Leif Thomsen og Kurt Winther Christensen.

 

8.Valg af bilagskontrollanter og suppleant. (Hvert år )

   Afgår, Kathrine Høyer, Erik Olesen og Stefan S. Lassen.

 

9.Eventuelt.

   Overrækkelse af krage-skadepokal, HUSK krage-skadeben, de er penge værd….

 

 

 Tannisbugt Jagtforening er vært  ,  håber vi ses…...

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/