Udvalg:

Festudvalg : Rune Emmersen – Dennis Christensen

Hjemmeside : Henrik Mouritsen – Jes Holm Jacobsen

Hundeudvalg : Hans Jørgen Christensen – Ole Lassen – Glenn Bundgaard – Finn Nielsen

Jagt- og skovudvalg : Hanne Vinther Nielsen – Finn Nielsen – Glenn Bundgaard

Mosehytten : Hans Jørgen Christensen – Ole Lassen – Henrik Lassen (kontakt til AVV)

Skydeudvalg : Rune Emmersen – Dennis Christensen – Henrik Mouritsen

Jægerråd : Hanne Vinther Nielsen – Finn Nielsen

Seniorudvalg : Erik Toustrup – Kurt Larsen – Hans Jørgen Christensen

Ræve- og mårhundeudvalg : Henrik Andersen (60633303) Leif Jørgensen (20240182)

Andreas Høyrup (30494147) Flemming Lassen (41937135) Stefan Lassen.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/