Program efterår/vinter 2015-2016

 

03 10 15. Fællesjagt i kommuneskoven.

07 10 15. Generalforsamling i ” Mosehytten ” kl.19.00.

10 10 15. Fællesjagt i Krage og Tofte plantage.

20 10 15. Salg af lodder til hjortejagt. Kl.19.00 i ” Mosehytten ”. Lodtrækning Kl.20.00.

25 10 15. Nyjægerjagt i kommuneskoven, Krage og Tofte plantage.

07 11 15. Fællesjagt i kommuneskoven.

14 11 15. Fællesjagt i Krage og Tofte plantage.

27 12 15. Fællesjagt i kommuneskoven, Krage og Tofte plantage.

11 01 16. knivaften (klubaften)

09 01 16. Fællesjagt i kommuneskoven.

16 01 16. Fællesjagt i Krage og Tofte plantage.

30 01 16. Vildt og vin 

13 02 16. Ræveregulering. Mødes i Mosehyttten kl.09:00 til rundstykker. Guleærter ca. kl. 13:00

 

Alle fællesjagter koster i år 50,-kr. pr. gang, nyjægerjagten er gratis.

Alle, også hunde skal bære orange sikkerhedsbånd-veste.

Gyldigt jagttegn og evt. bevis på haglskydeprøve skal fremvises.

Der skal skydes med godkendte skovhagl.

Fællesjagter i Tversted kommuneskov starter Kl.10.00, mødested på præstevejen.

Fællesjagter i Krage og Tofte plantage starter Kl.09.00 med kaffe og rundstykker i Skyttehuset.

Fællesjagten D.27 12 15 starter Kl.10.00 i kommuneskoven og så fortsætter man til Hirtshals.

Nyjægerjagten D.25 10 15 starter Kl.10.00, mødested på præstevejen og efter jagten i kommuneskoven, er jagtforeningen vært ved en let frokost i ”Mosehytten ” hvorefter man fortsætter til Hirtshals.

 

Husk også at følge med på vores hjemmeside. Knæk og bræk.


 

Retningslinjer for jagten på kron-­‐ og dåvildt i Tversted Plantage:


Der må jages i henhold til gældende jagttider.

De jagtetiske regler og gældende lovgivning skal overholdes.

Jagten er personlig og må ikke uddelegeres eller videregives til andre.

Kun gæster uden våben må medtages.

Ved anskydninger skal rekvireres godkendt schweisshundefører.

Jægeren har ingen beføjelser i forhold til gæster i skoven, og skal behandle disse med venlighed.    

 

Perioder:

1.  01.11.  -­‐  07.11.    og    20.12. -­‐  26.12.

2. 08.11.  -­‐  14.11.    og    13.12.  -­‐  19.12.

3.  15.11.  -­‐  21.11.    og    06.12. -­‐  12.12. 

4. 22.11.  -­‐  05.12.    

 

Der må jages på højest 3 dage om ugen.

Jægeren fører protokol over jagtdage og tidspunkter.

Der må ikke drives jagt på dage hvor der er haglbøssejagt: 7.11.

Der må skydes 1 stk. vildt pr. jæger. 

Alle afgivne skud meddeles senest dagen efter.

Nedlagt vildt købes af jægeren til kr. 25,-­‐ pr. kg. brækket vægt.

Der afrapporteres efter endt periode med protokol og foto af evt. nedlagt vildt.

 

Knæk og bræk

Tannisbugt og Hjørring Jagtforeninger

Sept. 2015

 

Kontaktpersoner: 

Svend Wøjcik-­‐Jonasson (tlf.: 51 51 06 50) eller Henrik Lassen (tlf.: 51 44 57 99)

 

 

Forårs program 2016

 

Hunde træning

6/4/16 kl 19:00

Kontaktperson Søren Peter: 21 77 51 90

Afslutning lørdag 11/6/16

Deltagelse: Alle Male-kalkedag

23/4/16

Kl. 09:00 m. rundstykker kaffe

Afslutning m. pølser

Riffelskydning

30/4/16

Riffel træning/indskydning

Kl. 10:00

Adresse: Hindbærvej Ålbæk

Entre:  50,-

Salg af  bukkelodder

03/05/16

kl. 18:00

Fisketur på havet

08/05/16

Fisketur på havet, 6 timers tur 

Deltagelse for Alle!

Pris - 440kr. 

Sejler - kl. 07:00 

Mødested - Hirtshals havn (sydvest kajen) 

Tilmelding og info - Aksel Gru 
Mobil: 21 26 87 83

Senest tilmelding - tirsdag d. 3 maj 

PS. Fiskestang kan lejes, mere info kontakt Aksel Gru

Bukkepral

16/5/16

Kl. 09:00 m. rundstykker og kaffe

Skydning

14/6/16 Lokal præmie skydning kl. 18:00

Læsø tur

18/6/16

Mødetid 7:20 Frederikshavn

Afgang  fra  Frederikshavn 7:50

Afgang fra Læsø 15:00

 

Husk også at følge med på vores hjemmeside. Knæk og bræk.

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/