Generalforsamling tirsdag d. 04 10 2022 kl. 18.00 i Mosehytten.

 

Kl. 18.30 spisning. Tilmelding til Dennis 23339734 senest d. 02-10-22.

Kl.19.30 generalforsamling.

Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent, valg af stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, ved kassereren.

4. Indkomne forslag.

    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formand

    Dennis Christensen og være modtaget mindst 3 uger før denne.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Lige år  =  4 på valg)

    På valg er:   Ole Lassen, modtager genvalg.

                        Hans Jørgen Christensen, modtager måske genvalg.

                        Henrik Mouritsen, modtager genvalg.

                        Hanne Vinther Nielsen, modtager genvalg.

 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter. (Hvert år)

    Jes Holm Jacobsen og Stefan Lassen.

8. Valg af bilagskontrollanter og suppleant. (Hvert år)

    Kathrine Høyer, Stefan Søndergaard Lassen og Ivar Vinther Jensen.

9. Eventuelt.

    Overrækkelse af krage-skadepokal, HUSK krage-skadeben.

 

Din forening er vært, så vel mødt….

  Tannisbugt 

T.B.J_copy.jpg

 Jagtforening


Efterårs/vinterprogram 2022-2023.

Til alle nuværende og NYE medlemmer af Tannisbugt Jagtforening.

 

01-10-22

Fællesjagt i kommuneskoven, Tversted

04-10-22

Generalforsamling i TBJ afholdes i Mosehytten kl. 19.30, dagsorden iflg. vedtægterne. Da vi begynder med spisning kl.18.30 er der tilmelding til Dennis på 23339734 senest d. 02-10-22. Hvis du ikke ønsker at spise, kommer du bare kl.19.30.

                HUSK OGSÅ KRAGE/SKADEBEN

08-10-22

Fællesjagt i Krage og Tofte plantager, Hirtshals

18-10-22

Salg af lodder til hjortejagt i kommuneskoven i Tversted, kl.19.00 i Mosehytten Lodder kan købes i forsalg Hanne tlf. 24464357 - pris pr. lod : 50,-
Lodtrækning kl.20.00 præcis. Vi udtrækker en ny vinder til hver uge.

23-10-22

Fællesjagt i kommuneskoven, Tversted.

30-10-22

Fællesjagt i Krage og Tofte plantager, Hirtshals.

19-11-22

Fællesjagt i kommuneskoven, Tversted.

26-11-22

Fællesjagt i Krage og Tofte plantager, Hirtshals.

01-12-22

Trofæ/klubaften. Vi kårer bedste danske buk 2022 - bedste udenlandske buk 2022 -sjoveste buk 2022. Medbring også gerne andre trofæer. Det er i Mosehytten

kl.19.00. Vi afslutter med gløgg og æbleskiver og ønsker hinanden god jul. Alle er velkomne, men kun medlemmer kan deltage i udtrækningerne om bedste bukke.

27-12-22

Julejagt i Kommuneskov - Krage & Tofte - Parole kl. 9 i Kommuneskov

07-01-23

Fællesjagt i kommuneskoven, Tversted.

14-01-23

Fællesjagt i Krage og Tofte plantager, Hirtshals.

04-02-23

Vildt og vin i Mosehytten. Mere info på hjemmeside og Facebook. Tilmelding kan dog

allerede gøres NU, ring til Rune på tlf. 51905260.

11-02-23

Ræveregulering. Vi mødes kl. 09.00 i Mosehytten til kaffe og rundstykker og afslutter

ca. kl. 14.00 med gule ærter efter vi har været ude for at ”regulere”. Pris 100,- kr.

Tilmelding til Hans Jørgen senest d 09-02-23 på 25383895

 

Fællesjagterne koster 100,- pr. gang - dette er inkl. rundstykker & kaffe før jagterne i Krage & Tofte og inkl. pølser samt en øl/vand efter jagterne i kommuneskov. Mødetid for kommuneskov er kl. 10 på Præstevejen (lige før indkørsel til nr. 11). Mødetid for Krage & Tofte er kl. 9 i klubhuset på Ulvkærvej 110 i Skibsby

Vi ser gerne, at man bærer orange vest og at hunde bærer klokke samt orange vest. Gyldigt jagttegn skal fremvises.

Priser for nedlagt vildt: Voksent dyr 350,- lam 250,- hare 50,- fuglevildt tilfalder skytten.

 

Følg også med på www.tannisbugtjagtforening.dk, på Facebook og Danmarks Jægerforbund, lokalforening 1102, kreds 1.

 

Knæk og bræk til alle, håber at se jer til vores arrangementer, mvh. udvalg og bestyrelse.

 

 

Dennis Christensen 22339734 - Ole Lassen 42952232 - Hans Jørgen Christensen 25383895

Finn Nielsen 21457897- Henrik Mouritsen 29223896 - Glenn Bundgaard 42165502 - Hanne Vinther Nielsen 24464357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale arrangementer

05.08.2022
agttegnsundervisning (Weekend kursus) Sted: Fredericia, nærmere adresse tilgår Fra Lørdag 18. feb 2023 Søndag 19. feb 2023 (Tid: 9.00 - 16.00) Tilmelding på ejlersen@gmail.com eller 2934 8594 (Næstfo…
05.08.2022
Jagttegnsundervisning (Søndags kursus) Sted: Fredericia, nærmere adresse tilgår Søndag 8.januar til søndag 26.februar 2023. Undervisningstidspunktet alle søndage er kl 09.00 - 12.00 Tilmelding p…
05.08.2022
Flugtskydning - Flugtskydebanen er åben 12.00 til 15.00. 8. okt. 2022 12.00 – 15.00 HUSK altid at rådfører dig med vores forenings kalender og hjemmeside da ændringer vil blive angivet her Kalender: https://f…
08.08.2022
Så skal vi til og i gang med at blæse jagthorn, således at vi kan komme ud og gøre jagterne til noget særligt for vores jagtkammerater. Vi øver hver tirsdag fra d. 20 september og til d. 14 marts, kun…
05.08.2022
agttegnsundervisning (Weekend kursus) Sted: Fredericia Gymnasium, Fredericia Teori undervisning 27+28.August 2022 ( Tid: 9.00 - 16.00) Praktisk undervisning 3.+10.September 2022 ( Tid: 10.00 - 16.00) Tilmelding på foj.fin…

Lokale nyheder

Unable to enable crypto on TCP connection djf01.wexo.dk: make sure the "sslcafile" or "sslcapath" option are properly set for the environment.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/